Yhteystiedot: p. 044 351 0661 |
kuva

••• Seksuaaliterapiaa - Päihdeterapiaa •••

kuva


Piste päihteille.

PÄIHDETERAPIA

Viimeisen tutkimuksen 2012 mukaan suomalainen käyttää puhdasta alkoholia 9,8 l. Samanaikaisesti kun alkoholin kulutus on kasvanut, juomisesta aiheutuneet ongelmat ja haitat ovat nousseet jyrkästi.

Päihteiden ( alkoholi, lääkkeet ja huumeet) käyttö ei kosketa vain käyttäjää, vaan se koskettaa läheisiä, omaisia, ystäviä, työkavereita ja työyhteisöä. Päihteet aiheuttavat ongelmia käyttäjän sosiaalisissa kontakteissa, fyysisessä kunnossa, työssä, vapaa-ajan käytössä, taloudessa, henkisessä ja hengellisessä elämässä. Päihteet vaikuttavat myös psyykkiseen terveyteen. Sillä on vaikutusta yhteiskunnallisesti. Eli sillä on kokonaisvaltainen vaikutus ihmisen ja läheisten elämään.

Päihdeterapia on tarkoitettu kaikille, jotka kokevat päihteiden aiheuttavan ongelmia omassa elämässä.

Päihdeterapian tarkoituksena on

- auttaa päihdeongelmaista tai läheisiä kohtaamaan päihdeongelman
- auttaa asiakasta ongelman ratkaisemisessa
- antaa tietoa päihderiippuvuudesta
- auttaa asiakasta muutokseen ja mielekkääseen elämään

Piilotetut kasvot by Jorma Ketolainen

Toteutus

- arviointi; päihdeterapeutin kanssa keskustelut, eri päihderiippuvuutta mittaavat testit, hoito-ohjelman suunnittelu ja hoitosopimus
- hoito-ohjelma; keskustelut, kirjalliset tehtävät, mahdolliset läheis- ja verkostotapaamiset jatkohoidon suunnittelu, seuranta

Päihdeterapiassa käytetään eri terapiamuotoja ja muita erilaisia lähestymistapoja riippuen asiakkaan tilanteesta.

© Terapeuttipiste / Saara Ketolainen